own3D(); } public function own3D() { $this->endpoint = 'http://api.own3d.tv/api.php'; } private function makeQuery() { if (isset($this->videoId) && is_numeric($this->videoId)) { $this->search_options="single_video_id=".$this->videoId; } else { $options_uri['search']=$this->searchText; $options_uri['sort']=$this->sortOrder; $options_uri['time']=$this->timeFilter; $options_uri['search_game']=$this->searchGame; $options_uri['sort_duration']=$this->minDuration; $options_uri['system_id']=$this->systemId; $options_uri['search_cat']=$this->categoryId; $options_uri['genre_id']=$this->genreId; $options_uri['limit']=$this->resultLimit; $options_uri['channel']=$this->channelName; $options_uri['favorites']=$this->channelFavorites; $this->search_options=http_build_query($options_uri); } return $this->search_options; } public function Execute() { if ($this->outputType=="array") { $this->data=simplexml_load_file($this->endpoint."?".$this->makeQuery(),'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA); foreach ($this->data->channel->item as $item) { foreach (get_object_vars($item) as $key=>$val) { if ($key=="misc") { $misc=get_object_vars($val->attributes()); $val=$misc['@attributes']; } $arr[$key]=$val; } $this->itemsArray[]=$arr; } if (empty($this->itemsArray)) $this->error="No Video Results"; return $this->itemsArray; } elseif ($this->outputType=="xml") { $this->XML=file_get_contents($this->endpoint."?".$this->makeQuery()); return $this->XML; } return false; } public function ErrorMsg() { return $this->error; } } ?> GoT - League of Legends Players
Shadow Isle Patch Notes by Exlaxl (25-10-2012 14:42:58)


Lees meer


Training (Lv 30 only) - 05/22/2012 20:20 gemaakt door Exlaxl
Spelers:
1. Exlaxl
2. Rendiertje
3. VHC Sookie
4. Kainda
5. DoMiNaTiOnZ
6. Ocwil
7. Dragon Chrysophy
8. xkillerofchaosx

Misschien
Jeffro
DiedB
Jurrebur

Notities
Training (Lv 30 only)

Genereer UBB code
Verdeel Teams
Join Match
Misschien
Spectator

Gepost op 22-05-2012 11:26:07 door Jeffroiscool (Jeffro)

Ik hoor net dat ik vanavond onderhoud mag plegen voor een bedrijf dus ik ben misschien op TS en voor spectaten maar meespelen is weinig kans :(

© Thanks to Jeffro & SaphuA 2011 - 2012