own3D(); } public function own3D() { $this->endpoint = 'http://api.own3d.tv/api.php'; } private function makeQuery() { if (isset($this->videoId) && is_numeric($this->videoId)) { $this->search_options="single_video_id=".$this->videoId; } else { $options_uri['search']=$this->searchText; $options_uri['sort']=$this->sortOrder; $options_uri['time']=$this->timeFilter; $options_uri['search_game']=$this->searchGame; $options_uri['sort_duration']=$this->minDuration; $options_uri['system_id']=$this->systemId; $options_uri['search_cat']=$this->categoryId; $options_uri['genre_id']=$this->genreId; $options_uri['limit']=$this->resultLimit; $options_uri['channel']=$this->channelName; $options_uri['favorites']=$this->channelFavorites; $this->search_options=http_build_query($options_uri); } return $this->search_options; } public function Execute() { if ($this->outputType=="array") { $this->data=simplexml_load_file($this->endpoint."?".$this->makeQuery(),'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA); foreach ($this->data->channel->item as $item) { foreach (get_object_vars($item) as $key=>$val) { if ($key=="misc") { $misc=get_object_vars($val->attributes()); $val=$misc['@attributes']; } $arr[$key]=$val; } $this->itemsArray[]=$arr; } if (empty($this->itemsArray)) $this->error="No Video Results"; return $this->itemsArray; } elseif ($this->outputType=="xml") { $this->XML=file_get_contents($this->endpoint."?".$this->makeQuery()); return $this->XML; } return false; } public function ErrorMsg() { return $this->error; } } ?> GoT - League of Legends Players
Shadow Isle Patch Notes by Exlaxl (25-10-2012 14:42:58)


Lees meer


GoT vs GoT - 05/24/2012 21:00 gemaakt door Speedzor
Spelers:
1. Speedzor
2. DoMiNaTiOnZ
3. Rendiertje
4. cstylenl
5. Dragon Chrysophy
6. Goremaker
7. DeadUser5
8. Kainda
9. Craven87
10. caltix

Misschien
CaptainObvious2
Killer Chrisiyyi
Jeffro
Jurrebur
Tristanar
DiedB

Notities
Op dit moment ben ik me niet bewust van enige training die ik vanavond moet doen met m'n ranked team. 
Indien dit veranderd kunnen jullie spelen zonder mij, ik zal dit wel laten weten dan. Het uur staat om 21:00 zodat ikzelf rustig kan eten.

Genereer UBB code
Verdeel Teams
Join Match
Misschien
Spectator
© Thanks to Jeffro & SaphuA 2011 - 2012