own3D(); } public function own3D() { $this->endpoint = 'http://api.own3d.tv/api.php'; } private function makeQuery() { if (isset($this->videoId) && is_numeric($this->videoId)) { $this->search_options="single_video_id=".$this->videoId; } else { $options_uri['search']=$this->searchText; $options_uri['sort']=$this->sortOrder; $options_uri['time']=$this->timeFilter; $options_uri['search_game']=$this->searchGame; $options_uri['sort_duration']=$this->minDuration; $options_uri['system_id']=$this->systemId; $options_uri['search_cat']=$this->categoryId; $options_uri['genre_id']=$this->genreId; $options_uri['limit']=$this->resultLimit; $options_uri['channel']=$this->channelName; $options_uri['favorites']=$this->channelFavorites; $this->search_options=http_build_query($options_uri); } return $this->search_options; } public function Execute() { if ($this->outputType=="array") { $this->data=simplexml_load_file($this->endpoint."?".$this->makeQuery(),'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA); foreach ($this->data->channel->item as $item) { foreach (get_object_vars($item) as $key=>$val) { if ($key=="misc") { $misc=get_object_vars($val->attributes()); $val=$misc['@attributes']; } $arr[$key]=$val; } $this->itemsArray[]=$arr; } if (empty($this->itemsArray)) $this->error="No Video Results"; return $this->itemsArray; } elseif ($this->outputType=="xml") { $this->XML=file_get_contents($this->endpoint."?".$this->makeQuery()); return $this->XML; } return false; } public function ErrorMsg() { return $this->error; } } ?> GoT - League of Legends Players
Shadow Isle Patch Notes by Exlaxl (25-10-2012 14:42:58)


Lees meer


De dag na Pinksteren! - 05/29/2012 20:30 gemaakt door Jeffro
Spelers:
1. Kainda
2. Rendiertje
3. Killer Chrisiyyi
4. Ocwil
5. Goremaker
6. Dragon Chrysophy
7. Safarikip
8. Jeffro

Misschien
CaptainObvious2
foojinsun
Tristanar

Notities
Ben ik er niet? Gewoon beginnen, ik ben zelf een "misschien".

Genereer UBB code
Verdeel Teams
Join Match
Misschien
Spectator

Gepost op 29-05-2012 10:02:35 door Gideon_92 (CaptainObvious2)

Ik ben er misschien. Hangt ervan of ik moet werken of niet.

Gepost op 29-05-2012 12:45:01 door Chrisiyyi (Killer Chrisiyyi)

Ik ben er sws hopen dat ik het niet vergeet >.<

Gepost op 29-05-2012 17:45:08 door blamauci (Dragon Chrysophy)

I WILL BE THERE.

Maarre ik ben soort van doof aan een oor ff. giga oor ontsteking in me rechteroor


Gepost op 29-05-2012 17:58:43 door Chrisiyyi (Killer Chrisiyyi)

hoop dat er straks genoeg animo is >.>

© Thanks to Jeffro & SaphuA 2011 - 2012