own3D(); } public function own3D() { $this->endpoint = 'http://api.own3d.tv/api.php'; } private function makeQuery() { if (isset($this->videoId) && is_numeric($this->videoId)) { $this->search_options="single_video_id=".$this->videoId; } else { $options_uri['search']=$this->searchText; $options_uri['sort']=$this->sortOrder; $options_uri['time']=$this->timeFilter; $options_uri['search_game']=$this->searchGame; $options_uri['sort_duration']=$this->minDuration; $options_uri['system_id']=$this->systemId; $options_uri['search_cat']=$this->categoryId; $options_uri['genre_id']=$this->genreId; $options_uri['limit']=$this->resultLimit; $options_uri['channel']=$this->channelName; $options_uri['favorites']=$this->channelFavorites; $this->search_options=http_build_query($options_uri); } return $this->search_options; } public function Execute() { if ($this->outputType=="array") { $this->data=simplexml_load_file($this->endpoint."?".$this->makeQuery(),'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA); foreach ($this->data->channel->item as $item) { foreach (get_object_vars($item) as $key=>$val) { if ($key=="misc") { $misc=get_object_vars($val->attributes()); $val=$misc['@attributes']; } $arr[$key]=$val; } $this->itemsArray[]=$arr; } if (empty($this->itemsArray)) $this->error="No Video Results"; return $this->itemsArray; } elseif ($this->outputType=="xml") { $this->XML=file_get_contents($this->endpoint."?".$this->makeQuery()); return $this->XML; } return false; } public function ErrorMsg() { return $this->error; } } ?> GoT - League of Legends Players
Shadow Isle Patch Notes by Exlaxl (25-10-2012 14:42:58)


Lees meer


Dommel is VET! - 05/07/2012 20:00 gemaakt door Exlaxl
Spelers:
1. DoMiNaTiOnZ
2. Exlaxl
3. CaptainObvious2
4. KnevelOdol
5. Rendiertje
6. kiwivogel
7. BGSGoldfish
8. cstylenl
9. Dragon Chrysophy
10. MoobaK
11. True
12. stewieII
13. streafer
14. kvltl0rd
15. moredragons
16. fnkrstatt

Misschien
nutral
Speedzor
PublicPervert
Jeffro

Spectators:
Convolution

Notities
Kijk daar heb je Semafor, met zijn vriendje DOMMEL!

Genereer UBB code
Verdeel Teams
Join Match
Misschien
Spectator

Gepost op 07-05-2012 18:59:22 door Vicarious (PublicPervert)

Wordt een drukke avond zo te zien. Wie weet ben ik erbij, alhoewel 20.00 uur meestal aan de vroege kant is voor mij. 

Gepost op 07-05-2012 21:37:45 door Jeffroiscool (Jeffro)

Ik had een dode router :(

Net weten te unbricken door pins te kortsluiten xD


© Thanks to Jeffro & SaphuA 2011 - 2012